به گزارش افکارنیوز، رئیس حزب کار رژیم صهیونیستی لغو تحریمها علیه ایران را فاجعه‌بار توصیف کرد.

«اسحاق هرتزوگ» مدعی شد: «لغو تحریم‌ها علیه ایران فاجعه‌ای بدون بازگشت است.»

هرتزوگ خواستار آن شد که توافقنامه نهایی شامل تدابیر دقیق و سختگیرانه نظارتی علیه برنامه هسته ای ایران باشد.

این در حالیست که رسانه های صهیونیستی به نقل از منابع سیاسی این رژیم مدعی شدند: توافقنامه هسته ای وین بدتر از توافق (بیانیه) لوزان است، زیرا تحریمها علیه تهران را لغو می کند و زیرساخت های برنامه هسته ای ایران را از بین نمی برد.