به گزارش افکارنیوز، محمد ودود حیدری مدیرعامل بنیاد تبیین اندیشه‌های امام خمینی(ره) در دانشگاه‌ها پیرامون مذاکرات هسته‌ای و سناریو‌های موجود در این رابطه گفت: در دور پایانی مذاکرات شاهد مطرح شدن موضوع جدیدی هستیم و آن توافق بدون امضاء است بر این مبنا که ایران تعهداتش را انجام دهد و آژانس راستی آزمایی کند تا بعد از آن توافق امضاء شود.

وی این سناریو را برگشت به عقب خواند و گفت: پذیرش این سناریو بدین معنی است که هرچه تا امروز قد‌م‌های رو به جلو برداشته‌ایم را کنار بگذاریم و به عقب بازگردیم.

رئیس سابق سازمان بسیج دانشجویی تصریح کرد: آمریکا با دنبال کردن این سناریو می‌خواهد به اصطلاح توپ را در زمین ایران بی‌اندازد و بدون عمل به صحبت‌هایی که تاکنون داشته، هزینه شکست مذاکرات را به گردن ایران بی‌اندازد.

حیدری توافق بدون امضا را پایبندی یکطرفه ایران به تعهدات خواند و گفت: این درحالی است که تعهدات آمریکا در آن لحاظ نخواهد شد و ملت ایران هیچگاه زیر بار چنین توافقی که صرفا تعهدات یکطرفه ایجاد کند نخواهد رفت.

مدیرعامل بنیاد تبیین اندیشههای امام (ره) در دانشگاهها در پایان با بیان اینکه توافق بدون امضاء بجز خسران منفعت دیگری ندارد، گفت: پذیرش این سناریو به معنای دو مرحلهای شدن توافق است که از روز اول بعنوان یکی از خطوط قرمز ما قرار داشت. تیم هستهای باید از زیر سؤال رفتن خطوط قرمز جلوگیری کند.