به گزارش افکارنیوز، حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد طی حکمی فرهاد حسین‌زاده لطفی را به سمت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

جناب آقای دکتر حسین زاده لطفی

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب می شوید.

امید است، با توکل به خداوند متعال و با صداقت کاری، امانت داری و قانونمندی در انجام امور محوله موفق باشید.

حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

حسین زاده لطفی پیش از این با رتبه استاد تمامی در رشته ریاضی کاربردی، رئیس دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی بود.

رئیس دانشگاه آزاد ضمن تقدیر و تشکر از زحمات دکتر غریبی در زمان تصدی معاونت آموزشی، ابراز امیدواری کرد وی در سمت مسئول تأسیس و راهاندازی پژوهشگاه علوم دانشگاه آزاد با مجموعه دانشگاه همکاری کند.