به گزارش افکارنیوز، ضیافت نهار وزیر امورخارجه اتریش با خبرنگاران در وین لحظاتی پیش آغاز شد.

" سباستین کورتس " وزیر امورخارجه اتریش نیز ضمن خوش آمد گویی به خبرنگاران گفت: از خبرنگاران دعوت کردیم تا برای استراحتی کوتاه گرد هم آیند.

وی همچنین برای برقراری صلح و ثبات در جهان ابراز امیدواری کرد و اظهار داشت: اتریش کشور کوچکی بوده و طی دهه های گذشته پیشرفت داشته و به دنبال پیشرفت بیشتر هست.ضیافت نهار وزیر امورخارجه اتریش با خبرنگاران در وین+تصاویرضیافت نهار وزیر امورخارجه اتریش با خبرنگاران در وین+تصاویرضیافت نهار وزیر امورخارجه اتریش با خبرنگاران در وین+تصاویر