به گزارش افکارنیوز، در یکی از این اسناد که به امضای معاون آسیای وزارت امور خارجه عربستان رسیده، تلاش ویژۀ مقامات عربستانی برای تشدید تحریمها علیه مقامات کشورمان آشکار است.

در این سند آمده است: «با اشاره به پیام رییس دربار پادشاهی درباره تغییرات انجام شده توسط فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب ایران در مناصب فرماندهی، دیدگاه سازمان کل اطلاعات عربستان درباره هماهنگی با مقامات آمریکایی منعکس می شود تا اسامی فرماندهان سپاه ایران به عنوان شخصیت های ایرانی مشمول مجازات های بین المللی یا یک جانبه در زمینه ممنوعیت سفر و بلوکه شدن سپرده ها، افزوده شود؛ البته به گونه ای که عربستان طرف مستقیم در این موضوع نباشد».

در بخش دیگری از این سند می خوانیم: «این مساله(تحریم مقامات ایرانی) می تواند ضربۀ پیشدستانه موثری بر نظام ایران و آینده سیاسی این شخصیت ها باشد و همزمان پیام مستقیمی به فرماندهان سپاه انقلاب است که بدانند تحت نظارت بین المللی هستند. امید است تمایل آن جناب در زمینه به نظر رساندن پیشنهاد سازمان کل اطلاعات به جناب وزیر موثر باشد.

این وزارت نسخه ای از پیام را برای پادشاه … دریافت کرد که در آن دیدگاه سازمان کل اطلاعات را تایید نموده و نظر جناب رییس سازمان کل اطلاعات که معتقد است نباید مستقیما نامی از دولت عربستان در این موضوع به میان آید، تایید شده و نیز بر تاثیر جدی این اقدام بر نظام ایران تاکید کرده اند. اگر حضرت عالی لطف بفرمایید این موضوع برای رهنمود به آگاهی جناب وزیر برسد و در صورت موافقت پیام با مضمونش برای آن مقام ارسال شود.

با خالصانه ترین درود ها و سپاس ها،
مصطفی بن محمد حبیب کوثر
مدیر کل اداره کشورهای آسیا».