گروه سیاسی، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری روز دوشنبه ۱۸ خردا از بازداشت حمیدرضا بقایی معاون رئیس‌جمهوری سابق خبر داد.

به گزارشافکارنیوز، ظاهرا دلیل باز داشت وی هم بی توجهی به احضاریه های دستگاه قضایی و خودداری از حضور در مرجع قضایی بود.

خبرنگار افکارنیوز شنیده که برخی از مدیران و نزدیکان بقایی هم در روزهای گذشته بازداشت شدند.

بقایی علاوه بر معاونت اجرایی ریاست جمهوری، مدتی دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور و ویژه اقتصادی بود که برخی از مدیران وی در این قسمت ها بازداشت شدند.

«ح. خ» مشاور بقایی و یکی از مسئولین سابق در نهاد ریاست جمهوری، «م. س» از مسئولان سابق نهاد ریاست جمهوری، «ح. ش»، «ر. م»، شخصی به اسم «ن» منشی و مسئول امور هماهنگی بقایی و بعضی از مسئولین سابق مناطق آزاد به همراه بقایی بازداشت شدند.

اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مشاور ارشد رییس جمهوری سال گذشته در افشا گری علیه بقایی در رسانه ها اعلام کرد بقایی برای حمایت از خانه ایرانیانی که خودش به ثبت رسانده، از دولت یک مصوبه گرفته است، بعد هم ساختمان مناطق آزاد را به عنوان موجر اجاره داده به خانه ایرانیان خارج از کشوری که خود مستاجر آن بوده است.

وی افزود: بقایی برای تنظیم قرارداد اجاره از طرف مناطق آزاد از مشاور خود خواسته بود که این قرارداد را امضا کند و از طرف خانه ایرانیان نیز فردی که همکارش بوده این قرارداد را به امضا رسانده اما در حقیقت، هر دو طرف را خود سازماندهی کرده، در نتیجه ساختمانهای مناطق آزاد را اینگونه برای مدت طولانی اجاره داده است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تاکید کرد: این موضوع از سوی دولت به قوه قضائیه ارجاع شده تا اموال دولتی به بیت المال بازگردد و پرونده آن هم در نوبت رسیدگی قرار دارد.