به گزارش افکارنیوز، روزنامه نیویورک تایمز سخنان کری را هشداری به ایران توصیف کرد که به ادعای آن، ‌ مذاکره کنندگان ایرانی در دوره های قبلی مذاکرات اغلب مسائل اصلی را تا روز آخر حل نشده باقی گذاشته اند، اقدامی که یا تاکتیکی برای کسب امتیازات اضافی است یا ناشی از ناتوانی آنها در بدست آوردن انعطاف پذیری لازم از طرف آیت الله علی خامنه ای رهبر معظم ایران بوده است.

کری ظاهرا به ایرانیان در مورد مخاطره جویی دقیقه آخر هشدار داد.

گزارش های تکمیلی در دست ترجمه است.