به گزارش افکارنیوز، با ورود وزیر خارجه چین به هتل کوبورگ، جمع وزرای خارجه ایران و گروه ۱ + ۵ در وین تکمیل شد.

وانگ یی در بدو ورود خود به هتل کوبورگ به خبرنگاران گفت: توافق جامع در دسترس است. همه طرفها به ویژه آمریکا و ایران هرچه زودتر باید تصمیم نهایی را بگیرند.