به گزارشافکارنیوز،یکی از نوادگان حضرت امام خامنه‌ای، حدیثنبوی درباره اهل یمن را در حمایت از مردم مظلوم این کشور نگارش کرد.