به گزارش افکارنیوز، سخنگوی وزارت کشور با نزدیک شدن به مهلت پایانی مقرر برای توافق جامع هستهای گفت: تاکنون هیچ تقاضایی از سوی تشکل یا احزابی برای برپایی جشن هستهای به دست ما نرسیده و دولت هم بنای برگزاری هیچ جشنی را ندارد.