گروه سیاسی، غضنفر رکن آبادی سفیر در پاسخ به این سوال که برخی گمانه زنی ها در مذاکرات وجود دارد که غربی ها به دنبال این هستند که ایران از خط مقاومت دفاع نکند اظهار داشت: تمام مسئولاین جمهوری اسلامی ایران و تمامی سلایق و دیدگاهها و افکار بر مساله حمایت از خط مقاومت مقاومت و فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی متفق القول هستند و دیدگاههای متفاوتی در این زمینه وجود ندارد.

به گزارشافکارنیوز، سفیر سابق ایران در لبنان افزود: حمایت ایران از خط مقاومت در منطقه علنی است و ما هم حمایت مادی و هم معنوی می کنیم و آنچه امروز به عنوان یکی از مسائل تاکید می کنند در مذاکرات که حمایت تسلیحاتی ماز خط مقاومت می کنیم همانگونه که رهبری تاکید کردند حمایت از مقاومت در دستور کار ایران بوده و هست و خواهد بود و از دستور کار خارج نخواهد شد. زیرا هم در اصول نظام و هم در قانون اساسی است و از سالها قبل مورد اهتمام امام و رهبری بوده و هست.

این کارشناس وزارت خارجه تاکید کرد: هر گونه اعمال فشاری بخواهد از دشمنان صورت گیرد که بر حمایت از مقاومت بخواهد تاثیر بگذارد بدانند نتیجه ای در بر نخواهد داشت و موضع ایران شفاف و صریح و روشن است و همه جریان ها و احزاب بر این مساله متفق القول هستند و هرگز از حمایت از خط مقاومت در منطقه دست بر نخواهند داشت.