به گزارشافکارنیوز، از آنجایی که قرار بود مذاکرات روز جمعه به پایان برسد هتل کوبورگ برای یک مراسم عروسی رزرو شده بود.


عروسی در هتل مذاکرات + تصاویر


بعد از تمدید مدت مذاکرات با توافق طرفین مذاکرات قرار شد تا این مراسم عروسی طبق برنامه قبلی انجام شود و این بار شاهد برگزاری یک مراسم عروسی در محل برگزاری مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۵ + ۱ بودیم.