گروه سیاسی -

در جلسه علنی صبح امروز مجلس انتخاب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در دستور کار قرار داشت.


به گزارش خبرنگار پارلمانیافکار نیوز، از ۱۶۸ نماینده حاضر ۱۴۲ نماینده به ابقای پورمختار رای داد و وی برای یک سال دیگر رئیس این کمیسیون شد.

طبق آئین نامه داخلی مجلس هئت رئیسه مجلس از بین نمایندگان و اعضای ثابت این کمیسیون یک نفر را برای ریاست به صحن مجلس معرفی و سپس نمایندگان با رای خود، وی را بر می گزینند.

افکار نیوز روز جمعه خبری تحت عنوان«رای گیری در مورد پورمختار برای ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس» منتشر کرده بود.