به گزارشافکارنیوز، محسن رضایی در واکنش به تهدید‌های نظامی آمریکا علیه ایران پاسخ سختی به آنها داد.

دانلود