به گزارش افکارنیوز، آسوشیتدپرس این خبر را به نقل از دو دیپلماتی که اشاره ای به نام آنها نکرده نقل کرده است.

گویا قرار است این توافق به پایتخت کشورها فرستاده شود تا از بروز مشکلات بعدی در خصصو آن جلوگیری شود.