به گزارش افکارنیوز، علیرضا میریوسفی عضو تیم مذاکره کننده ایرانی در اظهارنظری در صفحه توئیتر خود گفت که سخت در حال کار و تلاش هستیم اما توافق امشب از لحاظ لجستیکی غیرممکن است. این توافق حدود ۱۰۰ صفحه سند و به هرحال دشواریهای خود را دارد.

وی توضیح بیشتری درباره مشکلات و مسائل لجستیکی ارائه نکرده است.