به گزارشافکارنیوز، «امین - ر» از اعضای ستاد تهران دکتر روحانی در انتخابات ۹۲ ضمن یادداشتی در بهارنیوز نوشت: عده‌ای منتظرند ببینند فردای توافق، خورشید از کدام سو طلوع می‌کند! عده‌ای نیز دل به شب توافق بسته‌اند و حتی تحمل صبر تا سحر را نیز ندارند. این ناشی از محتوای شخصیت است که به سوژه‌ای از خرده‌شکسته‌های نوستالژیک بدل شده و باری سنگین از مسئولیت بر دوش اعتدالیون افزوده شده است چرا که این سرمایه‌گذاری‌ها، روز پایان خود را دارد.

وی می‌افزاید: اما و هزار اما که امید همه موضوع شب و فردای توافق نیست که قطعا امید جوانان سرمایه صادقانه ماست. سهمی از این نوای شور و شیپور از جنس وهم است و موجب شده به رفع تحریم‌ها به مثابه جراحی پلاستیکی نگاه شود که از فردای عمل، چهره زشت یا زیبای اقتصاد ایران را مجلل می‌کند یادمان نرود که ما در خرداد نود و دو سکان را به واقع‌گرایی و عقلانیت سپردیم و نه حرکات موجی که برای مردم سرخوردگی را در پی دارد و برای دولت مردان تجربه‌ای از سیکل عشق و نفرت بودن.
وی با تاکید بر لزوم شادی مینویسد: اما نه به سان شادی کوری که از شدت سرمستی به آتی، در چاهی عمیقتر گرفتار آید.