گروه سیاسی، فاطمه آلیا نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو باافکارنیوزبا اشاره به تهیه طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفت: نمایندگان استان فارس که به دلیل معرفی فردی به نام افشانی به هیئت دولت بعنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی استانداری این استان، معترض وزیر کشور هستند، این طرح را تهیه و در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در حال تهیه جمع آوری امضا برای این طرح بودند.

وی افزود: علاوه بر ۱۸ نماینده استان فارس برخی از نمایندگان از استانهای دیگر که از عملکرد استاندار استان خود ناراضی هستند، این طرح را امضا کردند.

نماینده تهران در مجلس اضافه کرد: طراحان طرح استیضاح وزیر کشور تصمیم دارند تا در جلسه علنی فردا مجلس با اضافه کردن امضاهای بیشتر این طرح را تحویل هیئت رئیسه مجلس دهند.


آلیا گفت: عزل و نصب ها، بی توجهی به نظرات نمایندگان در انتصابات و مشکلات استانداریها از جمله دلایل این استیضاح ذکر شده است.