گروه سیاسی، عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو باافکارنیوزبا اشاره به موضوع استعفای دسته جمعی ۱۸ نماینده استان فارس، گفت: هنوز استعفای هیچ یک از نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده نشد.

وی افزود: اگر نماینده ای استعفا دهد باید کتبا آنرا تحویل هیئت رئیسه مجلس دهد که هیئت رئیسه نیز آنرا بررسی و اقدام خواهد کرد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که ۱۸ نماینده استان فارس روز یکشنبه صحن مجلس را ترک و اعلام کردند که در اعتراض به عملکرد وزیر کشور استعفا دادند، گفت: اگر استعفایی به دست هیئت رئیسه مجلس برسد، آنرا در جلسه رسمی هیئت رئیسه مطرح و سپس در دستور کار مجلس قرار می دهیم که تا کنون هیچ استعفایی بدست ما نرسیده است.


نمایندگان استان فارس به دلیل معرفی فردی به نام افشانی به هیئت دولت بعنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی استانداری این استان، روز یکشنبه صحن مجلس را ترک و اعلام کردند که از سمت نمایندگی خود استعفا دادند.

طبق آئین نامه داخلی مجلس استعفای یک نماینده باید در صحن مجلس بررسی و از نمایندگان حاضر در جلسه در خصوص موافقت یا مخالفت با استعفا رای گیری شود.