به گزارش افکارنیوز، ادوین ساموئل در گفتگو با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی افزود بدون تردید این توافق حاوی نکات زیادی است و دولت انگلیس از آن استقبال کرد.

علت استقبال دولت انگلیس از توافق هسته ای ایران و غرب وجود شروط سخت و الزام آوری است که اجرای مفاد آن از جمله بحثنظارت و بازرسی از مراکز هسته ای ایران را تضمین می کند. آژانس بین المللی انرژی اتمی مسئول نظارت بر اجرای مفاد این توافق است. آژانس نیز بخشی از سازمان ملل متحد است. هفته آینده این توافق را در پارلمان انگلیس مطرح می کنیم و پیش بینی می کنم هنگام بررسی مفاد آن بحثو جدل شدیدی صورت گیرد. البته این بحثو جدل ها در یک نظام دموکراتیک طبیعی است.

این توافق به شورای امنیت سازمان ملل نیز ارائه می شود. این خیلی مهم است، زیرا بدون تایید سازمان ملل الزام آور نخواهد بود. من به وجود مخالفت ها و ملاحظات هم پیمانان مان در منطقه خاورمیانه(غرب آسیا) به خصوص اسراییل و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس در خصوص توافق هسته ای ایران و غرب اقرار می کنم. دولت انگلیس در خصوص تضمین امنیت هم پیمانان خود در خاورمیانه به خصوص در منطقه خلیج فارس جدی است. از روزی که مذاکرات هسته ای ایران و غرب آغاز شد ما تاکید کردیم توافقی را که امنیت ملی هم پیمانان ما را تهدید کند هرگز نخواهیم پذیرفت. در شرط های مندرج در این توافق، چنین چیزی را تضمین می کند.

اگر ایرانی ها هر یک از مفاد توافق هسته ای را نقض کنند، تحریم ها باز می گردد. به صراحت باید بگویم که تاکنون نقش مثبتی از ایران در منطقه ندیده ایم. ما همواره شاهد نقض تحریک آمیز ایران بوده ایم. ایران همواره در امور داخلی کشورهای همسایه مداخله مستقیم کرده است. این برای دولت انگلیس قابل قبول نیست. امیدواریم در فصل جدید و دور جدید شاهد نقش مثبت ایرانی ها در منطقه خاورمیانه باشیم، زیرا این منطقه به ثبات و آرامش نیاز دارد. در اینده نزدیک توافق هسته ای ایران و غرب اجرا می شود و ما بار دیگر سفارت خود را در تهران باز می کنیم. روابط ایران و انگلیس به تدریج بهبود می یابد.