به گزارش افکارنیوز، علی اکبر صالحی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران و یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تاریخ ۱۴ جولای ۲۰۱۵ مطابق با ۲۳ تیرماه اندکی پیش از اعلام توافق جامع، بر نقشه‌ راه حل مسایل باقیمانده گذشته و حال در مورد برنامه هسته‌ای ایران توافق کردند.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی(آژانس) و جمهوری اسلامی ایران(ایران) در ادامه همکاری بر اساس چارچوبی برای همکاری توافق می‌کنند که همکاری و گفت‌وگویشان را به هدف حل تمام مسایل باقیمانده گذشته و حال که تاکنون توسط ایران و آژانس حل نشده، تسریع و تقویت کنند

در این زمینه ایران و آژانس بر موارد زیر توافق کردند:

۱ - آژانس و ایران بر ترتیبات جداگانه‌ای توافق کردند که به آنها اجازه می‌دهد تا مسایل باقیمانده آنگونه که در ضمیمه گزارش ۲۰۱۱ مدیرکل آژانس درج شده است را بررسی کنند. فعالیت‌های اتخاذ شده و نتایج بدست آمده تا به امروز بوسیله ایران و آژانس در مورد برخی از موضوعات در این روند منعکس خواهند شد.

۲ - ایران تا تاریخ ۱۵ اوت ۲۰۱۵ توضیحات خود را، بطور کتبی، و اسناد مربوطه در مورد مسایلی که در ترتیبات جداگانه در بند ۱ اشاره شده، به آژانس ارائه خواهد داد.

۳ - پس از دریافت توضیحات کتبی ایران و اسناد مربوطه، آژانس این اطلاعات را تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵ مرور خواهد کرد و سوالاتش در مورد ابهامات احتمالی پیرامون چنین اطلاعاتی را به ایران ارائه خواهد داد.

۴ - پس از آنکه آژانس سوالات خود در مورد ابهامات احتمالی پیرامون چنین اطلاعاتی را به ایران ارائه کرد، جلسات فنی - کارشناسی، اقدامات فنی، آنچنانکه در ترتیبات جداگانه توافق شده، و بحثو بررسی برای رفع این ابهامات در تهران سازماندهی می‌شود.

۵ - ایران و آژانس ترتیبات جداگانه دیگری را در مورد موضوع پارچین توافق کردند.

۶ - تمام فعالیت‌های تعیین شده در بالا، تا ۱۵ اکتبر ۲۰۱۵ با هدف حل تمام مسایل باقیمانده گذشته و حال، آنگونه که در ضمیمه گزارش ۲۰۱۱ مدیرکل آژانس درج شده، تکمیل می‌شوند.

۷ - مدیرکل گزارش روزآمد منظمی را به شورای حکام در مورد اجرای این نقشه‌ راه ارائه خواهد کرد.

۸ - تا ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ مدیرکل ارزیابی نهایی خود در مورد حل تمام مسایل باقیمانده گذشته و حال، آنگونه که در ضمیمه گزارش ۲۰۱۱ مدیرکل آژانس درج شده را، برای اقدام شورای حکام، ارائه خواهد داد. یک جلسه فنی جمع‌بندی بین ایران و آژانس قبل از انتشار آن گزارش برگزار خواهد شد.

۹ - ایران اعلام کرد که بصورت کتبی ارزیابی جامع خود در مورد گزارش مدیرکل را به آژانس ارائه خواهد کرد.

۱۰ – بر اساس چارچوبی برای همکاری، آژانس به لحاظ کردن نگرانی‌های امنیتی ایران ادامه خواهد داد.

انتهای پیام /