به گزارش افکارنیوز، مجید تخت روانچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان در حاشیه مراسم استقبال از تیم مذاکره کننده هسته‌ای امروز(چهارشنبه) در پاسخ به ادعای برخی مقامات آمریکا مبنی بر تدریجی بودن لغو تحریم‌ها گفت: بالاخره متن جمع بندی منتشر می‌شود و ماه زیر ابر نمی‌ماند.

تخت روانچی افزود: پس از انتشار متن اصلی و ضمائم آن مشخص می‌شود که محتوای آن چیست و سخنان دو طرف روشن خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آمریکایی‌ها مدعی هستند تحریم‌ها مرحله به مرحله و تدریجی لغو خواهد شد، تاکید کرد: همانطور که وزیر امورخارجه گفتند در مرحله نخست همه تحریم‌های اقتصادی، مالی، تجاری و بانکی برداشته خواهد شد و این موضوع به طور بسیار روشن در متن مشخص است.

معاون اروپا آمریکای وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسش دیگری درباره سازوکار اجرای متن نهایی با ۱ + ۵ گفت: وقتی موعد اجرا برسد مشخص است که هر یک از دو طرف چه کارهایی باید انجام دهند آنان در یک روز مشخص که معلوم است، تعهد می‌کنند که تحریم‌ها را بردارند و زمانی که این تعهد را ادا کردند ما کارمان را آغاز می‌کنیم.

تخت روانچی افزود: زمانی که تعهدات دو طرف به انتها رسید تحریمها به طور کامل برداشته خواهد شد.