به گزارش افکارنیوز، محمد جواد ظریف وزیرامورخارجه و اعضاء تیم مذاکره کننده از حمایت ها و پشتیبانی مستمر مقام معظم رهبری وریاست جمهوری ازتیم مذاکره کننده هسته ای تشکر کرد ومراتب قدرشناسی خود و تیم مذاکره کننده را اعلام داشت.

وزیرامورخارجه اضافه کرد موفقیت تیم مذاکره کننده هسته ای در برابر قدرت های جهانی برای احقاق حقوق مردم ایران مرهون رهنمودها - هدایت ها - وپشتیبانی مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری وحمایت مستمر کلیه ارکان نظام بویژه مردم شریف ایران بوده است.

ظریف ادای دین به شهدا بویژه شهدای هسته ای را تکلیف و وظیفه کلیه دست اندرکاران دستگاه سیاست خارجی وبویژه تیم مذاکره کننده هسته ای درصیانت از منافع و امنیت ملی کشورمان ذکرکرد.

وی موفقیت مذاکره کنندگان هسته ای در احقاق حقوق مردم ایران را مرهون همدلی - همزبانی وهمبستگی کلیه ارکان نظام و مردم دانست.

انتهای پیام/