به گزارش افکارنیوز، اوباما در گفتگوی اختصاصی با نیویورک تایمز تاکید کرد به حکومت ایران اعتماد نداریم.

اوباما در بخشی از مصاحبه خود با خبرنگار نیویورک تایمز گفت من هنوز یاد نگرفته ام که به حکومت ایران اعتماد کنم. گرچه من فکر می کنم چیزی که جان کری در تعاملاتش با ظریف وزیر خارجه ایران یاد گرفته است و البته این مسئله به رئیس جمهور روحانی هم باز می گردد، این است که وقتی شما میخ توافقی را میکوبید، به نظر می رسد آنها از آن توافق واو به واو پیروی می کنند البته شاید این فکر هم در ذهن آنها باشد که دنبال نقص و مفری در توافق هم باشند به همین علت شما باید میخ توافق را خوب بکوبید و محکم کاری کنید. اما این تصور که هر چه شما روی کاغذ با آنها توافق کنید، آنها آن را نادیده می گیرند و سعی می کنند آنچه را به دست آورده اند، به جیب بزنند و بالا بکشند، این چیزی نیست که ما در دو سال گذشته که توافق موقتی برقرار بود، از آنها دیدیم.