به گزارش خبرنگار پارلمانی افکار نیوزامروز سه شنبه در راهروهای مجلس شورای اسلامی شنیده شده که هیئت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران چندی پیش گزارش خود را نهایی و مصوب و برای ارسال به کمیسیون اجتماعی مجلس آماده کرد.

اما این گزارش بعد از نهایی شدن در هیئت تحقیق و تفحص، تغییر یافته و بدون تائید اعضای هیئت، به کمیسیون اجتماعی مجلس تحویل گردید.

کمیسیون اجتماعی مجلس نیز بررسی گزارش هیأت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران را در دستور کار خود قرار داد که امروز سه شنبه باید با حضور اعضا و رئیس این هیئت که احمد خجسته نماینده همدان است، آنرا بررسی می کرد.

خبرنگار ما پیگیر نتیجه این بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس شد.

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در همین رابطه به خبرنگار افکار نیوز گفت: آقای خجسته در جلسه کمیسیون حضور نیافت و شفاها اعلام کرده نمی تواند در جلسه حضور یابد.

وی با تائید خبر تغییر گزارش بعد از تائید نهایی و عدم تائید مجدد اعضا و ارسال آن به کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس طبق آئین نامه گزارشی مبنی بر «درست نبودن تغییر گزارش بعد از تائید اعضای هیئت تحقیق و تفحص» تهیه و آنرا برای هیئت رئیسه مجلس ارسال کرده است.

این نماینده تصریح کرد: در گزارش هیئت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران تخلفاتی ذکر شده و معلوم نیست که کدام بخش گزارش و به چه دلیل تغییر داده شد.