به گزارش افکارنیوز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در جلسه استماع این کمیته کهبا حضور وزرای خارجه، انرژی و خزانه داریدر حال برگزاری است گفت توافق صنعتی‌سازی برنامه هسته‌ای ایران را تدوین می‌کند.

باب کورکر افزود: با اطلاع از جزئیات توافق در شب گذشته از سوی کری و مونیز افسرده شدم و هر زمانی که از دولت درباره این موضوع سوال می‌شود پاسخ می دهد یا توافق یا جنگ، و این اغراق آمیز است.

کورکر گفت ایران مسئول در اختیار قرار دادن بمب به شبه نظامیان عراقی است که باعثکشته شدن سربازان آمریکایی شده است.

وی افزود: ساز و کار بازرسی ها از ایران همانند درخواست از ورزشکاری است تا نمونه‌های آزمایش دوپینگ خود را از طریق پست ارسال کند.

سناتور جمهوریخواه آمریکا خطاب به کری گفت ایرانی‌ها شما را سرکیسه کردند؛ برای من باور کردنی نیست که تحریم‌هایمان علیه موشکهای بالستیک ایران را هم لغو کردید.

وی افزود:شما از آستانه جدیدی عبور کردید وبه یک کشور حامی تروریسم اجازه دادید به برنامه هسته‌ای دست یابد.