عناوین اخبار روزنامه شرق در روز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ :
عناوین اخبار روزنامه اعتماد در روز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ :
عناوین اخبار روزنامه آفتاب یزد در روز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ :
عناوین اخبار روزنامه آرمان امروز در روز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ : font color=White میخواهند به خاطر شکستشان به هاشمی ضربه بزنند /font؛font color=White اصلاحات گسترده حیدرالعبادی /font؛font color=White دعا و بوسه آیتا... هاشمی بدرقه پسر /font؛font color=White یادداشـتهــای اخـتصـاصـی /font؛font color=White هیچ کشوری از توافق ناراحت نیست /font؛font color=White پرونده دکل نفتی همچنان در پیچ پارلمان /font؛font color=White دلایل هجمه به هاشمی /font؛font color=White بیشتر به فکر مردم باشیم /font؛font color=White لغو تحريم شرکتهاي وابسته به سپاه /font؛