به گزارشافکارخبر، حمید رسایی در موافقت با لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس گفت: چرا ایران در مورد مبادله زندانیانش در آمریکا ورود نمی کند و وزارت خارجه وارد عمل نمی شود.


مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به رسایی گفت: در موافقتی که آقای رسایی کردند بیان داشتند که چرا وزارت خارجه در مورد زندانیان ایران در آمریکا وارد عمل نمی شود این در حالی است که انتقال زندانیان نیاز به توافق فی مابین میان دو کشور دارد و رهبری به تیم مذاکره کننده هسته ای فرموده اند که تنها در خصوص موضوع هسته ای حق مذاکره با آمریکا را دارند نه در موضوعات دیگر.

دواتگری در ادامه خطاب به رسایی گفت: رسایی چگونه اجازه می دهد که وزارت خارجه برخلاف مجوز رهبری با آمریکا در خصوص تبادل زندانیان مذاکره کند در حالی که رهبری در این خصوص مجوز نداده اند.

وی تصریح کرد: تا زمانی که رهبری مجوز در خصوص تبادل زندانیان در آمریکا را ندهند وزارت خارجه نباید وارد شود.

لازم به ذکر است از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن علنی ۱۴۳ نماینده با کلیات لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس رای موافق، ۵ نماینده رای مخالف و ۵ نماینده رای ممتنع دادند.

نمایندگان پس از تصویب کلیات این لایحه جزئیات را نیز به رای گذاشتند که از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن علنی ۱۴۱ نماینده با جزئیات این لایحه موافقت ۳ نماینده مخالف و ۶ نماینده رای ممتنع دادند.