به گزارش افکارخبر، هاشمی رفسنجانی در چندین جا از خاطرات خود به عادت‌های غذایی مهدی هاشمی اشاره می‌کند و درباره وسواس فرزندش درباره غذا می‌نویسد: سحرى را در مجلس با مهدى خوردیم. غذاى مجلس براى مهدى مطبوع نبود و چیزى نخورد و تقریباً بى‌سحرى روزه گرفته است. روزه گرفتن براى بچه‏‌ها در این روزهاى بلند مشکل است.[۱]

هاشمی همچنین در جای دیگری درباره نارضایتی مهدی از سحری موجود می‌نویسد: ساعت دو بعد از خواب مختصرى، براى سحرى خوردن بیدار شدیم. مهدى از غذاى موجود راضى نبود و حاضرى خورد. یاسر هم منزل دایى‏‌اش بود.[۲]

هاشمی همچنین درباره افطاری خوردن با مهدی می‌نویسد: شب با مهدى در مجلس ماندیم. افطار آش رشته داشتیم. مهدى در بیرون همبرگر خورده است.[۳]


[۱] - خاطرات هاشمی رفسنجانی، پس‏ از بحران، تیر ۱۳۶۱، ص ۱۵۴

[۲] - خاطرات هاشمی رفسنجانی، آرامش‏ و چالش، سال ۱۳۶۱، ص ۹۳

[۳] - خاطرات هاشمی رفسنجانی، پس‏ از بحران، تير ۱۳۶۱، ص ۱۵۴