به گزارشافکارخبر،علیرضا منادی سفیدان عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز خانه ملت، موارد اعلام وصول شده از سوی هیئت‌رئیسه مجلس را قرائت کرد.

موارد اعلام وصول هیئت‌رئیسه مجلس به شرح زیر است:

طرح صندوق حمایت از بازنشستگی آینده‌سازان و تحت پوشش قرار گرفتن آنان توسط سازمان تامین اجتماعی که در کمیسیون اعلام وصول می‌شود و براساس ماده ۴۰ آئین‌نامه، ‌ نمایندگان پیشنهادات خود را ۴۸ ساعت پس از قرائت گزارش به کمیسیون تحویل خواهند داد.

تقاضای تعدادی از نمایندگان جهت بررسی طرح شوراهای حل اختلاف به صورت اصل ۸۵ اعلام وصول می‌شود.

همچنین ضرغام صادقی نیز برخی از موارد اعلام وصول شده توسط هیئت‌رئیسه مجلس را به شرح زیر قرائت کرد:

سوال محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص علت انتصاب غیر قانونی در زیرمجموعه آن وزارتخانه.

سوال ملی محمد دامادی نماینده مردم ساری از وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص علت مشکلات موجود در حوزه بانکی و مالی.

اعلام انصراف محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان از سوال از وزیر کشور در خصوص عدم برنامه قاطع جهت جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور.