گروه سیاسی،

بر اساس مشاهدات خبرنگارافکارخبراز راهروهای مجلس؛ تردد برخی از کاندیداهای انتخابات مجلس دهم این روزها در راهروهای مجلس شورای اسلامی پر رنگ شده است.

بخصوص برخی از مقامات دولتی برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از سمت ها و پست های دولتی خود استعفا دادند و در حال حاضر هم مشغول تبلیغات انتخاباتی هستند، در راهروهای مجلس مکررا دیده می شوند.

برخی از این مقامات دولتی بخصوص آنهایی که در معاونت پارلمانی ریاست جمهوری مشغول کار بودند، به رغم استعفاء از سمت خود همچنان در مجلس تردد دارند.

یکی از نمایندگان مجلس با تائید این خبر به خبرنگار ما گفت: برخی از آقایان دولتی عزم خود را جزم کرده تا وارد مجلس دهم شوند.

وی افزود: این آقایان با آنکه از سمت دولتی خود در مجلس استعفاء دادند اما همچنان در مجلس حضور می یابند ولی آنها قانونا نمی توانند در صحن مجلس حضور یابند بلکه فقط می توانند در راهروهای مجلس تردد کنند.

این نماینده اضافه کرد: این مقامات دولتی تصمیم دارند تا از شهرستانها و برخی هم از تهران کاندیدای انتخابات مجلس شوند.

انتخابات دهمین دوره مجلس اسفند امسال برگزار می شود و این مجلس از هفتم خرداد سال آینده کار خود را آغاز می کند.