به گزارشافکارخبر،هیأت وزیران، میزان جریمه‌های نقدی در قانون نظام صنفی برای اجرا در سال ۱۳۹۴ را تصویب کرد.

متن مصوبه هیئت وزیران از اینجا قابل مشاهده است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور، این مصوبه را برای اجرا در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۴ به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.