به گزارش افکارخبر، کریا هرلد اعلام کرد: هاموند امروز پس از دیدار دو جانبه با همتای کره جنوبی خود در «سئول» به خبرنگاران گفت: موضوع کره شمالی یکی از مباحثمورد گفتگو با همتای کره جنوبی من بود.

وزیر امور خارجه انگلیس ادامه داد: انگلیس به شدت به برقراری صلح و ثبات در آسیا و به ویژه وضعیت کره شمالی علاقه مند است.

وی با اشاره به اختلافات ارضی بین چین و برخی از کشورهای جنوب شرقی آسیا تصریح کرد: مناقشات سرزمینی در دریاهای چین جنوبی و شرقی به دلیل تأثیر آن بر ثبات در منطقه، ما را نگران می کند.

این دیپلمات غربی افزود: بنابراین ما به بررسی برخی از این حوزه ها و بررسی شیوه همکاری برای حل و فصل این مسائل و ارتقاء صلح و امنیت منطقه پرداختیم.