گروه سیاسی -

نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکار نیوز با اشاره به بازگشایی سفارت انگلستان در ایران گفت: جنایات این کشور خبیثعلیه ملت و دولت ایران بر کسی پوشیده نیست و همه به خوبی از آن آگاهند.

به گزارشافکارخبر، وی با اشاره به سوابق تاریخی ظلم و جنایات انگلیس علیه ایران گفت: ما تاریخ را خواندیم و می دانیم که در گذشته دست این کشور به خون جوانان ما آلوده شده و انگلیس با روسها ایران را تقسیم کردند و باعثجدایی بخش اعظمی از خاک ایران شدند.

نماینده شاخص مجلس با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و سرنگونی دولت ملی مصدق در ایران تصریح کرد: نقش دولت انگلیس در ساقط کردن دولت ملی در ایران هم بر کسی پوشیده نیست. این جنایات آشکار هنوز که هنوز است بعنوان لکه ننگی در تاریخ سیاه این کشور نزد ملت ایران باقی مانده است.

قاضی پور با اشاره به فتنه سال ۸۸ تصریح کرد: دولت انگلیس در ادامه جنایات و شیطنت های خود در سال ۸۸ عملا وارد فتنه شد و مستقیم و غیر مستقیم هم از فتنه گران و آشوبهای خیابانی حمایت کرد و هم سفارتخانه اش در تهران محل تردد و امن جاسوسان و فتنه گران بود.

وی با اشاره به هوشیاری مجلس در خصوص توطئه های این کشور خبیثتصریح کرد: مجلس شورای اسلامی بازگشایی و فعالیت این سفارتخانه را زیر نظر دارد و اگر دست از پا خطا کنند با برخورد ملت و دولت ایران مواجه می شوند.

نماینده شاخص مجلس با بیان اینکه ملت ایران ظلم ها و شیطنت های این کشور را فراموش نمی کند، افزود: دولت انگلیس باید بداند که بازگشایی سفارت این کشور به معنی فراموشی جنایات آنها نیست. آنها باید بدانند که این سفارتخانه نباید لانه جاسوسی و محل امنی برای ضد انقلاب شود و اگر بخواهند اقدامات شیطنت آمیز گذشته خود را تکرار کنند، با سیلی ملت ایران مواجه خواهند شد.