به گزارش افکارخبر، " باراک اوباما، " رئیس جمهور آمریکا روز گذشته اعلام کرد افرادی که مخالف توافق هسته ای ایران هستند، دیوانه اند. وی پس از بازگشت از تعطیلات دو هفته ای خود از " مارتاز وینیارد " - - جزیره ای در ماساچوست - - در کنفرانس انرژی سبز به میزبانی " هری رید، " سناتور دموکرات آمریکایی شرکت کرد.

هری رید دو روز پیش به جمع طرفداران توافق هسته ای ایران پیوست و حمایت خود را از اوباما و این توافق اعلام کرد. اوباما نیز اعلام کرد: هر اقدامی که من تاکنون انجام داده ام به خاطر حضور هری رید در کنارم بوده است. "

اوباما برای حفظ وتوی خود در خصوص رأی احتمالی کنگره در مخالفت با توافق هسته ای به حمایت ۳۴ سناتور دموکرات نیاز دارد. کنگره آمریکا تا ۱۷ سپتامبر(۲۶ شهریور) فرصت دارد در خصوص این توافق رای گیری کند. در صورت رد توافق از سوی کنگره، اوباما نیز ۲۲ روز فرصت دارد آن را وتو کند. کنگره برای رد وتوی اوباما نیاز به دو سوم آراء نمایندگان دارد.

ایران و کشورهای ۱+۵ دو ماه پیش در خصوص برنامه هسته ای ایران به جمع بندی نهایی دست یافتند. بر اساس این توافق، تحریم های آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل علیه ایران لغو خواهند شد. گفته می شود این تحریم ها تا سال آینده به قوت خود باقی بمانند؛ زیرا توافق هسته ای ایران باید به تصویب کنگره برسد. بازرسان هسته ای نیز باید پایبندی ایران به توافق هسته ای را تأیید کنند.