به گزارشافکارخبر، در آستانه سفر رئیس جمهور به استان همدان استانداری با صدور بخشنامه ای به کلیه مدیران دستگاه های اجرایی استان همدان دستور داد در بنر های که برای استقبال از رئیس جمهور نصب می کنند هرگز نام سازمان ها و نهاد ها نصب کننده ذکر نشود بلکه این بنر ها تحت عنوان «ستاد مردمی استقبال از کروان تدبیر و امید» نصب شود.

در این بخشنامه از مدیران خواسته شده است در بنر های تبلیغاتی تنها تصویر دکتر روحانی قرار داده شود از به کار بردن چهره هریک از شخصیت های دیگر دولتی خوداری شود.


2.jpg


براساس بررسی های خبر نگار ما بنر های خوش آمد گویی به رئیس جمهور در طول ۱۷کیلومتر به عدد ۱۴۴ بنر می رسد.

photo_2015-08-24_12-39-11.jpg

چندی پیش دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به تبلیغات ضد آمریکایی در مراسم تشیع شهدای غواص که تعداد بنر های آن به تعداد انگشتان دو دست نیز نمی رسید گفته بود: مردم بودجه ای برای تبلیغات ندارند.

وی خواسته بود از جیب مردم و بیت المال خرج تبلیغات نشود و خاطرنشان کرد:بالاخره باید ببینیم این پوسترهایی که تولید شده که اگر از بیت المال باشد، حرام است و اگر از پول مشخصی باشد اسراف بوده، آیا اینها به آن قلب سلیم که قرار است با آن پیش خدا برویم، کمکی می کند؟