به گزارش افکارخبر، قدرت‌علی حشمتیان دبیر کل جمعیت مستقل ایران و منتخب اول خانه احزاب ایران با اشاره به جلسه علنی امروز شورای مرکزی خانه احزاب اظهار داشت: ‌در جلسه امروز بعد از ظهر ابتدا در خصوص نوبت فراکسیون‌ها رای‌گیری شد و براساس رای‌گیری گذشته که مجددا تایید شد، قرار شد مستقلین نایب رئیس اول و اصلاح‌طلبان نایب رئیس دوم شوند.

وی ادامه داد: ابتدا کاندیداهای نایب رئیس اول یعنی آقای حشمتیان و میرمحمدی مطرح شدند که حشمتیان ۱۴ رای و میرمحمدی ۷ رای آورند و حشمتیان به عنوان نایب رئیس اول انتخاب شد.

دبیر کل جمعیت مستقل ایران افزود: بعد از آن برای نایب رئیس دوم رای‌گیری شدکه فقط یک کاندیدا داشت و حسین کمالی با ۱۶ رای به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شد.

حشمتیان افزود: همچنین یدالله طاهرنژاد بدون رقیب به عنوان منشی خانه احزاب انتخاب شد و برای خزانه‌دار مرتضوی کیاسری و شریف کاندیدا شدند. که کیاسری ۱۱ رای و شریف ۱۰رای آورد و بالاخره کیاسری به عنوان خزانه‌دار انتخاب شد.

وی تاکید کرد: در بین این انتخابات تعدادی از اصلاح‌طلبان از بنده خواستند که به خاطر احترام به آقای حسین کمالی، جای نایب رئیس اول با نایب رئیس دوم جابه‌جا شود و بنده به احترام دوستان اصلاح‌طلب و مستقل این امر را پذیرفتم.

دبیر کل جمعیت مستقل ایران افزود: البته عدهای از اصولگراها به این جابهجایی معترض بودند که با رایگیری مجدد برای این جابهجایی قرار شد اصلاحطلبان نایب رئیس اول و مستقلین نایب رئیس دوم شوند.