به گزارشافکارخبر، رئیس جمهور که از ساعتی قبل وارد همدان شده است، با عبور از مسیر استقبال جمعیت وارد استادیوم قدس این شهر شد.

رئیس جمهور که از ساعتی قبل وارد همدان شده است، با عبور از مسیر استقبال جمعیت با مردم همدان وارد استادیوم قدس شد.

مردم همدان از ساعات اولیه صبح در استادیوم قدس در انتظار دیدار رئیس دولت هستند.

همچنین مردم همدان در خیابان‌های منتهی به استادیوم قدس با در دست داشتن پرچم‌های ایران در انتظار کاروان تدبیر و امید هستند.

مردم با سر دادن شعارهای صل علی محمد یاور رهبر آمد و خوشامدگویی از رئیس جمهور استقبال کردند.