به گزارشافکار خبر، " دارن استمپلز " عکاس خبرگزاری رویترز در جریان سفر هیات دیپلماتیک انگلستان وارد تهران شد و از مراسم بازگشایی سفارت این کشور در ایران عکاسی کرد.

چند عکسی که از داخل سفارت انگلیس طی مراسم بازگشایی و پس از آن گرفته شده را همین عکاس تهیه کرده است.
وی در همین حال در گزارشی با عنوان " کارت پستال هایی از تهران " ضمن گشت و گذار در خیابان های تهران به باغ سفارت انگلیس در قلهک نیز سر زده و عکاسی کرده است.
تابلوی جدید سفارت انگلستان در تهران