به گزارشافکارخبر، صفحه اینستاگرام سعید جلیلی بخشی از سخنان وی درباره ماجرای تحصن مشروطه خواهان در سفارت انگلیس و انحراف جنبش مشروطه را بازخوانی کرد.


در این مطلب آمده است:

«در انقلاب مشروطه تحصن در سفارت انگلیس باعثانحراف آن نهضت بزرگ شد. در آن زمان هدف مشروطه خواهان فقط مبارزه با استبداد داخلی بود و از پشتیبانان و دستهای خارجی غفلت کردند. لذا همین انحراف و تحصن آنها در سفارت انگلستان باعثشد تا فرجام کار به روی کار آمدن دیکتاتوری به نام رضاخان منجر شود.»

بخشی از سخنرانی در سیزدهم آبان نود و دو

روایت جلیلی از عاقبت تحصن در سفارت انگلیس