به گزارش افکارخبر، محسن رفیق‌دوست در خاطرات چه کسی از امام خمینی(ره) به دادگاه شکایت کرد؟

خود، به ماجرای شکایت یکی از شهروندان از امام خمینی(ره) اشاره می‌کند، رفیق‌دوست در کتاب خود به سخنی از امام خمینی(ره) اشاره می‌کند که می‌فرمایند: «خدا می‌داند که شخصاً برای خود ذره‌ای مصونیت و حق و امتیاز قائل نیستم. اگر تخلفی از من هم سر زند، مهیای مؤاخذه‌ام.»

رفیق‌دوست می‌نویسد: اینکه امام می‌گویند آماده مؤاخذه‌ام، در عمل هم آن را نشان دادند؛ زمان جنگ یک نفر به دادگستری رفت و از امام شکایت کرد که طول کشیدن جنگ کار امام است و بچه‌ام شهید شده است.

موضوع را پیگیری کرد و پرونده تشکیل داد.

امام به آقای موسوی اردبیلی، رئیس وقت قوه قضاییه، می‌فرمایند چون حضور من در دادگاه تبعاتی دارد و باعثاذیت مردم می‌شود، شما به نمایندگی از طرف من به دادگاه بروید و پاسخگو باشید.

ایشان هم در دادگاه حاضر می‌شود و با دلیل و مدرک از امام دفاع می‌کند.[۱]


[۱] - برای تاریخ میگویم (خاطرات محسن رفیق دوست)، به کوشش سعید علامیان، تهران، سوره مهر، ۱۳۹۴، صص