به گزارش افکارخبر، زامیر کابولف، رئیس دپارتمان دوم آسیای وزارت امور خارجه روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان ضمن پاسخ به پرسش خبرنگاران ریانوواستی گفت: روسیه امیدوار است که معاهده با ایران مربوط به ارسال سامانه موشکی اس - ۳۰۰ تا پایان هفته آینده منعقد گردد.

وی بیان داشت: ما واقعا به پیشرفت در مذاکرات مربوط به اس-۳۰۰ امیدواریم. برای این کار تمامی پیش زمینه های لازم وجود دارد اما نمیخواهیم که از آن سبقت بگیریم، درست است، این تسلیحات کاملا دفاعی است که ایران دریافت خواهد کرد و امنیت را تضمین می کند، از جمله امنیت تاسیسات صلح آمیز اتمی که روسیه برای ساخت آن به ایران کمک می کند.