به گزارش افکارخبر، زمیر کابولوف، رئیس دپارتمان دوم آسیای وزارت امور خارجه و نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در مصاحبه‌ای با ریانووستی بیان داشت: روسیه و ایران در چهارچوب کمیسیون بین دولتی در پاییز، امکان ارسال سوخوی سوپرجت ۱۰۰ به بازار ایران را بررسی می کنند و تهران نیز علاقه و توجه خود به این پروژه نشان داده است.

کابولوف بیان داشت: «ما به آنها سوپرجت ۱۰۰ را پیشنهاد دادیم. این مسئله بررسی می شود. بوئینگ و ایرباس بی خود منتظر ننشسته‌اند. آنها سعی می کنند که به این بازار برگردند. خواهیم دید. این حق دولت است که ارسال کننده ی محصولات هوایی را انتخاب نماید.حافظه‌ی تاریخی آنها نیز وجود دارد. آنها فراموش نمی کنند که این شرکت‌های هواپیمایی بزرگ چه کارهایی در ارتباط با ایران انجام دادند، چیزی که روسیه را نمی توان به خاطرش سرزنش کرد».

وی خاطر نشان نمود که همکاری در چهارچوب پروژه ممکن است توسط طرفین در چهارچوب جلسه کمیسیون بین دولتی که درپاییز خواهد بود بحثو بررسی گردد.

وی خاطر نشان نمود که تهران در حرف به این پروژه علاقه مند است. این دیپلمات تاکید کرد: اما برای من این توجه و علاقه با قراردادهای مشخص تایید می گردد. کمیسیون بین دولتی قراردادها را منعقد نمیکند ، این کمیسیون توافق کرده و به انعقاد قرارداد کمک می کند. بعدا این مسئله روی روال پیش خواهد رفت.