به گزارش افکارخبر، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در ژایان نشست شورای حکام گفت که ایران اطلاعات حساسی درباره فعالیتهای گذشته خود برای ما ارسال کرده است.

یوکیا آمانو در وین افزود: تهران اطلاعات حساسی برای کاستن از نگرانیهای ما درباره فعالیتهای هسته ای گذشته خود ارسال کرده است هرچند که هنوز خیلی زود است درباره آن نتیجه گیری کنیم.

وی همچنین اضافه کرد که هنوز زود است که اظهار نظر کنیم که اطلاعاتی که ایران در تاریخ ۱۵ اوت ارسال کرده جدید است یا خیر.