به گزارش افکارخبر، سید محمدحسن حسینی، خبرنگار مجروح صدا وسیما که از طریق فرودگاه امام خمینی(ره) دیروز وارد تهران شده بود مستقیم به بیمارستان فارابی تهران منتقل شد.

در زیر تصاویر پدر این خبرنگار را بر بالینش مشاهده می کنید: