به گزارش افکارخبر، دیک چِینی، معاون رئیس جمهور در دوره جرج دبلیو بوش، در مصاحبه روزنامه یو اس ای تودی، باراک اوباما، رئیس جمهور فعلی آمریکا، و عملکرد او را منشا موقعیت خطرناکی دانست که این کشور در حال حاضر در آن قرار دارد.

چینی در آستانه سالگرد حوادثیازده سپتامبر - هفته آینده - اعلام کرد: آمریکا اکنون در موقعیت بسیار خطرناک تری در مقایسه با زمانی قرار دارد که تروریست ها در سال ۲۰۰۱ نیویورک و واشینگتن را هدف قرار دادند.

او همچنین از توافق هسته ای ایران، که اوباما آن را مهمترین دستاورد خود در زمینه سیاست خارجی در دوران ریاست جمهوری اش می داند، انتقاد کرد. چینی گفت تلاش می شود توافق هسته ای ایران «توافقی خوب جلوه داده شود» اما او آن را «توافقی مجعول» توصیف کرد.

چینی احساس می کند سنت نانوشته در این باره که روسای جمهور از انتقاد از دولت های بعدی خودداری می کنند، او را محدود نکرده است.

چنی و دخترش لیز در کتابی سیصد و بیست و چهار صفحه ای خود نیز از اوباما به سبب دنبال کردن سیاست هایی که به گفته آنها به مثابه نادیده گرفتن سیاست های دو حزبی چند دهه ای روسای جمهور آمریکا در رهبری جهان است، انتقاد کردند.

چینی همچنین تحلیل ها در این باره را رد کرد که تهاجم به عراق و سرنگوی رژیم صدام زمینه را برای آشوب در عراق و منطقه و در نهایت ظهور یک گروه تروریستی(داعش) فراهم کرد.

او گفت: «من به این موضوع باور ندارم. تا زمانی که اوباما همه نیروها را از عراق خارج کرد اوضاع این کشور خوب بود. اوباما با حضور نیروهای آمریکایی در عراق برای کمک به عراقی ها مخالفت کرد.»

وی درباره احتمال استقرار شماری از نظامیان آمریکایی در عراق برای شکست داعش می گوید: «اگر این اقدام مثمر ثمر باشد بله.»

او با اشاره به ظهور داعش و اشاعه هسته ای در منطقه خاورمیانه گفت: آیا در حال حاضر در مقایسه با آن زمان با تهدیدات کمتری مواجه هستیم؟ این گونه فکر نمی کنم. احمقانه است اگر بخواهیم قابلیت هایی را از خود سلب کنیم که به منظور حفاظت از خودمان در مقابل یک حمله در آینده بدان نیاز داریم.