به گزارش افکارخبر، جمعی از اساتید دانشگاه، پژوهشگران و فعالان حقوق بشر ایرانی، در نامه ای سرگشاده به نمایندگان کنگره خواستار رای مثبت آنها به این توافق شده اند.

این نامه توسط بیش از ۷۰ نفر امضا شده است.

این نامه در حالی به کنگره ارسال شده که پیش از این هم، گروه های دیگری دیگر از ایرانیان موافق توافق هسته ای، از طریق نوشتن نامه یا ضبط پیام های ویدیویی خطاب به نمایندگان کنگره، از آنها خواسته بودند که به توافق هسته ای ایران و گروه ۱+۵ رای مثبت بدهند.