به گزارش افکارخبر، هدف از سفبر «حسین امیر عبدالهیان» به بیروت، گفتگو با مقامات لبنانی در خصوص سوریه است.

ایران در ماه گذشته راهکاری چهار مرحله ای را برای پایان دادن به بحران سوریه پیشنهاد کرده که این طرح با استقبال مواجه شده و از همین رو تهران و مسکو تلاش هایی را برای به نتیجه رسیدن آن آغاز کرده اند.