به گزارش افکارخبر، وی همچنین افزوده است: طرفین مذاکره با ایران از ابتدا حرفشان آن بود که باید فردو را جمع‌آوری کنیم، اما ملت با پشتوانه رهبری داهیانه مقام معظم رهبری در مقابل زیاده خواهی طرف مقابل ایستادگی کرده و(ما) اراده خود را بر آنها تحمیل کردیم.

صالحی همچنین در ادامه این صحبت‌های خود می‌گوید: فردو تضمین کننده بقاء اصل غنی سازی بوده و باید همچنان پابرجا باشد و به مرکز عمده تحقیقاتی در فناوری هسته‌ای و در علوم بوده و به سمتی رود که نماد علمی در عرصه بین‌المللی باشد.

(اغلاط جمله‌بندی مربوط به اصل خبر است)


*سایت هسته‌ای فردو که در عمق ۹۰ متری زمین و در یک منطقه کوهستانی قرار دارد، پیش از این بعنوان یک سایت امن به غنی‌سازی اورانیوم می‌پرداخت.

در متن برجام که دولت یازدهم با کشورهای ۱ + ۵ اخیراً آنرا مورد تعهد طرفینی قرار داده‌اند، درباره این مجتمع هسته‌ای مهم در برخی بندها آمده است:

*ایران در فردو از هرگونه غنی‏ سازی اورانیوم و تحقیق و توسعه غنی ‏سازی اورانیوم و از نگاهداری هرگونه مواد شکافت‌پذیر خودداری خواهد ورزید.

*ایران تاسیسات فردو را به یک مرکز هسته‌ای، فیزیک و فنآوری تبدیل خواهد نمود. همکاری بین ‏المللی از جمله به شکل سرمایه‏ گذاری‏ های مشترک علمی در حوزه‏ های تحقیقاتی مورد توافق ایجاد خواهد شد. ۱۰۴۴ ماشین IR - ۱ در قالب شش آبشار در یک بال در تاسیسات فردو باقی خواهد ماند. دو عدد از این آبشارها به همراه زیرساخت های مربوطه بدون اورانیوم به چرخش ادامه خواهد داد و از جمله از طریق اصلاح مقتضی زیرساخت‏‌ها، برای تولید ایزوتوپ‏های پایدار منتقل خواهد شد. چهار آبشار دیگر به همراه کلیه‏‌ی زیرساخت‏های مربوطه به صورت «ساکن» باقی خواهند ماند. کلیه سانتریفیوژهای دیگر و زیرساخت‏های مرتبط با غنی‏ سازی جمع ‏آوری و تحت نظارت مستمر آژانس به نحو مشخص شده در پیوست ۱ «انبار» خواهد شد.

*ایران تمام ماشین‌های سانتریفیوژ و زیرساخت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم را در سالن دیگر فردو، خارج خواهد نمود.

*ایران به مدت ۱۵ سال فعالیت‌های خود را در تولید ایزوتوپ های پایدار توسط ماشین سانتریفیوژ در تاسیسات فردو محدود کرده و بیشتر از ۳۴۸ ماشین سانتریفیوژ IR - ۱ برای این منظور استفاده نخواهد کرد. فعالیت‌های مربوط به تحقیق و توسعه در ایران در تاسیسات فردو و برای آزمایش، اصلاح و تراز این ماشینهای IR - ۱ در تاسیسات ساخت ماشین سانتریفیوژ که قبلاً اظهار شده و تحت پایش آژانس، انجام خواهد گرفت.

*به منظور نظارت بر تولید ایزوتوپ‌های پایدار و عدم وجود مواد و یا فعالیت­های هسته‌ای اظهار نشده در فردو، ایران به مدت ۱۵ سال به آژانس امکان بازرسی‌های معمول و در صورت تقاضای آژانس، بازرسی روزانه از تاسیسات فردو را فراهم خواهد کرد.

خوانش این بندهای گنجانده شده در متن برجام و تطبیق آنها با سخنان صالحی درباره سایت غنی‌سازی فردو توسط مخاطبان، یقیناً حاوی نکات مهمی خواهد بود. و فیه‌تأمل…

تبدیل شدن یک مرکز غنیسازی هستهای در عمق ۹۰ متری زمین به نماد علمی! و مرکزی تحقیقاتی که حتی میتواند مورد بازرسی روزانه مأموران آژانس اتمی نیز قرار گیرد، مسئلهای است که تاریخ بعدها درباره آن قضاوتهای صریحتری خواهد داشت.