به گزارش افکارخبر، سناتور سابق کنگره و نامزد انتخابات ریاست جمهوری، تاکید کرد اگر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ پیروز شود، درصورتیکه تهران از برچیدن برنامه هسته ای اش خودداری کند، مجوز حمله نظامی به ایران را صادر می کند.

سنتوروم در اظهاراتی در شهر وائوکی در ایالت آیوا گفت: «آنها(ایرانی‌ها) شکی نخواهند داشت اگر ریک سنتورم رئیس جمهور شود، تاسیسات هسته ای شان نابود می شود مگر آنکه آنها این تاسیسات را برچینند.»